Oikeusrekisterikeskuksessa panostetaan asiakaspalveluun

Julkaistu 8.10.2019
Oikeusrekisterikeskuksessa on reilun vuoden ajan ollut käytössä tekstiviestikysely, jolla mitataan asiakastyytyväisyyttä ja kerätään palautetta puhelimitse tapahtuvasta asiakaspalvelusta. Saatujen vastausten perusteella asiakaspalvelu Oikeusrekisterikeskuksessa on kiitettävää, ystävällistä ja asiantuntevaa.

Vuoden 2018 elokuussa käyttöön otetun kyselyn vastauksia hyödynnetään asiakaspalvelun laadun ja palveluprosessin kehittämisessä. Tärkeää on ymmärtää, mikä asiakaspalvelussa toimii ja missä asioissa on varaa kehittyä. Palvelua pyritään muokkaamaan saatujen palautteiden perusteella.

Tekstiviestikyselyssä asiakas arvioi saamansa palvelun laatua asteikolla 1–5, jossa 1 vastaa erittäin huonoa ja 5 erittäin hyvää palvelua. Kuukausitasolla tarkasteltuna keskimäärin yli 80 prosenttia vastaajista arvioi saamaansa palvelua numeroilla 4 ja 5. Esimerkiksi toukokuussa jopa 88 prosentin mielestä asiakaspalvelu on hyvää tai erittäin hyvää.

Kyselyssä asiakas voi myös arvioida sitä, miten hyvin saatu palvelu vastasi hänen tarpeisiinsa, eli saiko asiakas asiansa hoidettua. Myös tällä tavoin mitattuna palvelu on erittäin hyvää; kuukausittain yli 90 prosenttia asiakkaista kertoo saaneensa asiansa hoidettua, vastauksen kysymykseensä tai vähintään edistettyä asiaansa.

Asiakaspalvelukokemuksen perusteella asiakkaiden on mahdollista antaa myös avointa palautetta. Positiivisina asioina palautteissa mainitaan muun muassa Oikeusrekisterikeskuksen asiakaspalvelun tehokkuus, täsmällisyys, rauhallisuus ja aktiivisuus. Asiakaspalvelijoiden toimintaa kuvaillaan selkeäksi, palvelualttiiksi ja ratkaisunhakuiseksi.

Oikeusrekisterikeskus kiittää asiakkaitaan saamastaan palautteesta!

7.-11.10.2019 vietetään kansainvälistä asiakaspalveluviikkoa, jonka tavoitteena on nostaa esille asiakaspalvelun tärkeyttä, kiittää asiakaspalvelijoita ja asiakkaita sekä motivoida työntekijöitä entistä parempiin asiakaskohtaamisiin.