Esimieskoulutuksella paremmaksi ihmistuntijaksi

Julkaistu 28.8.2019

Oikeusrekisterikeskuksessa halutaan aktiivisesti kehittää esimiestaitoja, joten päälliköiden tulee suorittaa johtamista tukevia opintoja. Työn ohessa suoritettavalla koulutuksella esimies voi parantaa omaa osaamistaan ja johtajuuttaan. Järjestelmäpäällikkö Sirpa Hovilan mukaan kouluttautuminen tarjoaa kokonaisvaltaisesti pieniä parannuksia ja ahaa-elämyksiä omaan työhön liittyen.

Esimerkiksi työn ohessa suoritettava JET (johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto) on käytännönläheinen, esimiehille suunnattu lisäkoulutus, joka antaa työkaluja omien johtajuustaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tutkinnon suorittaneen Sirpa Hovilan mielestä koulutuksen parasta antia oli ajatusten ja näkemysten vaihto eri taustoista ja organisaatioista tulleiden esimiesten kanssa. Kokemusten jakaminen laittoi miettimään omia toimintatapoja eri näkökulmista. Johtajuutta tukevat lisäkoulutukset eivät tee valmista esimiestä, vaan työ ja koulutus kulkevat käsi kädessä toisiaan tukien. "Jokaisella esimiesasemassa olevalla on aina varaa parantaa. Ilman kurssia voi olla vaikeampaa hahmottaa omia kehityskohtia. Auttaa paljon, kun joku ulkopuolinen ohjaa pohdintaa", Hovila huomauttaa.

Oman toiminnan reflektoinnin lisäksi Hovila on soveltanut joitain kurssilla opittuja metodeja suoraan tiimiläistensä kanssa; esimerkiksi työhyvinvointiin ja -ilmapiiriin liittyvällä harjoituksella saatiin selvitettyä pieniä, helposti toteutettavia, joskin äärimmäisen tärkeitä työympäristöä parantavia asioita. Näitä harjoituksen kautta saatuja kehitysehdotuksia vietiin edelleen eteenpäin myös niistä vastaavalle työryhmälle.

Hyvä esimies ottaa tiimiinsä itseään fiksumpia ihmisiä

Sirpa Hovilan mielestä hyvä päällikkö osaa kuunnella ryhmänsä jäseniä ja myös järjestää aikaa kuuntelulle. Esimiehen rooliin ei kuulu käskyttää ja määräillä, vaan toimia eräänlaisena ohjaajana ja raamien asettajana. Hyvä esimies ei kuitenkaan yritä olla kaikkien tiimiläistensä kaveri. Johtotehtävissä on myös oltava tietyissä asioissa riittävän jämäkkä; jonkun on kyettävä sanomaan viimeinen sana ja tekemään lopullisia päätöksiä, myös vaikeita sellaisia.

Organisaation on pysyttävä mukana työelämän muutoksissa, joten henkilöstön lisäkouluttaminen on tärkeää. Kukaan ei ole koskaan valmis, ja oman tekemisen reflektointi ilman koulutuksen tuomaa ohjaustakin on usein paikallaan. Hovilankin mukaan jokainen voi aina kehittyä paremmaksi ihmistuntijaksi sekä oppia antamaan aikaa, kun tiimin jäsenet sitä tarvitsevat. "Tärkeintä olisikin muistaa, ettei aseta faktatyötä henkilöstöjohtamisen edelle."