Robotiikka tarjoaa rahallista hyötyä asiakkaille ja tehostaa toimintaa tietotyöhön

Julkaistu 19.7.2019

Oikeusrekisterikeskuksessa suhtaudutaan myönteisesti tekoälykokeiluihin ja robotiikan hyödyntämiseen mekaanisissa tehtävissä inhimillisen ajatustyön tukena. ORK pyrkii soveltamaan robotiikkaa, joka parhaassa tapauksessa tehostaa toimintaa sekä hyödyttää esimerkiksi asiakkaita rahallisesti. Robotiikkakokeilut poikivat helposti myös uusia ideoita ja soveltamiskohteita sekä kannustavat rohkeisiin aloitteisiin.

Oikeusrekisterikeskuksen kansalais- ja viranomaispalveluissa toimii ahkera työntekijä Lupu. Lupu on robotti, joka hakee järjestelmästä lunastamattomia maksujen palautuksia. ORK vastaanottaa vuodessa noin 5500 liikasuoritusta, joista 15 %:a ei lunasteta takaisin. Palautukseen liittyvän henkilötunnuksen perusteella Lupu etsii, onko asiakkaalla järjestelmässä muita avoimia asioita, joihin palautukset voisi hyödyntää. Palautusten kohdentaminen muihin avoimiin asioihin säästää asiakkaan rahoja, kun asiakkaan aiemmin maksamat maksut tulevat käytetyksi uusiin kohteisiin.

Robotiikan soveltaminen siis hyödyttää ennen kaikkea asiakkaita, mutta parhaassa tapauksessa tekoälynkokeiluista viriää ideoita myös muille viranomaisille; uuden kokeileminen synnyttää aina uudenlaisia ajattelumalleja ja erilaisia ratkaisukeinoja, joita voisi hyödyntää muidenkin toimijoiden palveluissa ja tehtävissä. Robotiikan avulla olisi esimerkiksi mahdollista kehittää analysointityökalu helpottamaan tuomarin työtä, tehostaa ulosotossa perintää maksuliikenteen kautta, helpottaa edunvalvojan työtä suuren asiakasmäärän kanssa tai tiivistää erilaisia lausuntoja luettavampaan muotoon.

Lupu otettiin käyttöön keväällä 2019, joten robotin hyödyntäminen on vielä uutta. Kokeiluja ja suunnitelmia on kuitenkin tehty aiemminkin, ja ORK:n tavoitteena on soveltaa tekoälyä muissakin rutiininomaisissa tehtävissä, jotka robotiikan avulla tehostuisivat huomattavasti. ORK:n toiminnassa on tunnistettu jo ainakin kymmenen prosessia, joissa robotiikkaa voisi hyödyntää. Kokeilua ja suunnittelua on tehty esimerkiksi viitteettömien maksujen käsittelyssä, joita saapuu Oikeusrekisterikeskukseen vuosittain noin 12 000.