eORK-hankkeella vauhtia digipalveluihin – vastaa kyselyyn sähköisen asioinnin kehittämisestä

Julkaistu 12.7.2019  Päivitetty 23.7.2019

Oikeusrekisterikeskuksessa on meneillään eORK-hanke, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisten mahdollisuuksia asioida sähköisesti. Uusien digipalvelujen myötä Oikeusrekisterikeskuksen palvelujen käyttö helpottuu ja monipuolistuu. Sähköinen asiointi on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 lopussa.

eORK-hankkeen myötä Oikeusrekisterikeskus päivittää palvelujaan digiaikaan. Tähän mennessä sähköistä asiointia on voitu hyödyntää ainoastaan tiettyjen rikosrekisteriotteiden tilaamisessa. Sähköisesti ote on voitu tilata lasten kanssa työskentelyä (myös opiskelijana), kuvaohjelmaluokittelijan tehtävää sekä yrityksen hankintamenettelyä varten. Uudistuksen myötä otteen sähköinen hakeminen mahdollistetaan edellä mainittujen lisäksi ulkomaan viranomaisia (viisumiote) sekä vapaaehtoisena toimimista varten. Tämän lisäksi asiakkaan on mahdollista seurata itse hakemuksensa tilaa, ja selvissä tilanteissa rikosrekisteriotteen saa heti nähtäville sähköiseen palveluun.

Hankkeen myötä sähköinen asiointi mahdollistetaan myös muissa Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämissä rekistereissä, joita ovat konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri, liiketoimintakieltorekisteri, velkajärjestelyrekisteri sekä eläintenpitokieltorekisteri. Sähköisessä asioinnissa asiakas voi tilata järjestelmästä todistuksia ja otteita. Julkisista rekistereistä, eli konkurssi- ja yrityssaneeraus-, velkajärjestely- sekä liiketoimintakieltorekisteristä, tilaaja voi saada otteen tai todistuksen heti nähtäville palveluun.

Sähköisen asioinnin kautta asiakkaan on mahdollista tarkastella myös omia sakkojaan sekä muita valtiolle määrättyjä maksuja. Samalla on mahdollista lähettää sähköisen asioinnin kautta maksuaikahakemus Oikeusrekisterikeskukselle tai tilata saldotodistus avoimista asioista.

Sähköinen asiointi hyödyntää suomi.fi-palveluita muun muassa tunnistautumisen, valtuutuksien ja viestien osalta. Sähköinen asiointi ei korvaa perinteisiä palveluja, vaan tulee vaihtoehdoksi niiden rinnalle. Palvelun käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 lopussa.

Tässä vaiheessa hanketta palvelujen käyttäjillä on mahdollista vaikuttaa sähköisen asioinnin ominaisuuksiin ja sisältöihin. Vaikuttaa voi vastaamalla alla olevaan kyselyyn. Vastausaikaa on 15. elokuuta asti.

Linkit