Lasten kanssa toimimiseen tilattava rikostaustaote

Julkaistu 27.6.2019

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi opettajan sijaisuutta tai lastentarhaohjaajan työtehtäviä. Ote tarvitaan vain yli 3kk kestäviin työsuhteisiin, eli yksittäistä lastenhoitokeikkaa varten otetta ei tarvitse tilata. On työnantajan velvollisuus pyytää uutta työntekijää toimittamaan rikosrekisteriote nähtäväksi, mutta uuden työntekijän täytyy itse tilata ote Oikeusrekisterikeskuksesta.

Otteen tilaaminen


Rikostaustaote tilataan aina tiettyä työtehtävää varten. Hakemusta jätettäessä on ilmoitettava mitä työnantajaa ja tehtävää varten ote on tilattu. Jos kuitenkin tarvitset otteen voimassaoloaikana (6kk antopäivästä laskettuna) rikostaustaotetta toiseen vastaavaan tehtävään, voit käyttää samaa otetta. Mikäli otteen tilaaja on opiskelija, hänen täytyy ilmoittaa mitä oppilaitosta ja tehtävää varten ote on tilattu. Opiskelijan on myös hyvä huomata, että esimerkiksi harjoittelua varten ei otetta voi tilata "varmuuden vuoksi" etukäteen, vaan ote tilataan, kun harjoittelu on ajankohtainen.

Rikostaustaote lähetetään tilaajan väestörekisterissä voimassa olevaan osoitteeseen. Käsittelyaika on seitsemän työpäivää ja otteen hinta on 12,00 euroa. Lasku lähetetään erikseen.

Hae rikostaustaote täältä: https://asiointi.oikeus.fi/web/oikeusrekisterikeskus/rikosrekisteriote

Voit myös tulostaa paperilomakkeen, jos käytössäsi ei ole sähköistä tunnistautumista. Voit tulostaa lomakkeen täältä: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/oikeusrekisterikeskus/lomakkeet.html


Rikostaustaotteeseen merkittävät tiedot


Mikäli otteen hakija ei ole syyllistynyt rikosrekisteriotteeseen merkittäviin rikoksiin, rikostaustaote sisältää todistuksen tästä. Rikostaustaotteesta ei siten ilmene, jos rikosrekisterissä on tieto muusta kuin edellä luetelluista rikoksista. Rikostaustaotteeseen merkitään tiedot seuraavista rikoksista:

1. Lapseen kohdistuvat rikokset

 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen
 • törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen
 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito
 • lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • törkeä lapsenraiskaus
 • seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
 • lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

2. Seksuaalirikokset

 • raiskaus
 • törkeä raiskaus
 • pakottaminen sukupuoliyhteyteen
 • pakottaminen seksuaaliseen tekoon
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • seksuaalinen ahdistelu
 • seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö
 • paritus
 • törkeä paritus
 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen

3. Väkivaltarikokset

 • tappo
 • murha
 • surma
 • törkeä pahoinpitely
 • törkeä ryöstö

4. Vapauteen kohdistuvat rikokset

ihmiskauppa

törkeä ihmiskauppa

5. Huumausainerikokset

 • huumausainerikos
 • törkeä huumausainerikos
 • huumausaineen käyttörikos
 • huumausainerikoksen valmistelu
 • huumausainerikoksen edistäminen
 • törkeä huumausainerikoksen edistäminen

Lisäksi otteeseen merkitään, mikäli hakija on saanut sakkoja lapsiin kohdistuvista rikoksista tai seksuaalirikoksista, tai jos hän on syyllistynyt vastaaviin rikoksiin muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Myös EU-jäsenmaissa asetetut kiellot toimia alaikäisten kanssa merkitään rikostaustaotteeseen.