Oikeusrekisterikeskuksen täytäntöönpanoyksikössä tehdään kansainvälistä yhteistyötä EU-jäsenvaltioiden ja pohjoismaiden kanssa

Julkaistu 22.3.2019

Toisessa maassa saatu taloudellinen seuraamus, esimerkiksi sakko, voidaan periä Suomessa ja vastaavasti Suomessa saatu seuraamus voidaan lähettää toiseen maahan perittäväksi. Yhteistyötä tehdään toisten EU-jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi Virossa Viron oikeusministeriön kansainvälisen yksikön ja Saksassa Bundesamt für Justizin kanssa.

Yhteistyö perustuu EU:n sakko- ja konfiskaatiopuitepäätöksiin ja täytäntöönpanopyynnöt lähetetään ja vastaanotetaan sertifikaateilla. EU-työssä käytetään asiointikielinä muun muassa englantia, saksaa ja ranskaa.

Oikeusrekisterikeskuksen EU-asiantuntijat osallistuivat vuosina 2016-2017 kansainvälisen asiantuntijaryhmän työhön, jonka lopputuloksena saatiin kaikkien EU-jäsenvaltioiden käyttöön jokapäiväistä työtä helpottavia lomakkeita pakollisten sertifikaattien lisäksi. Oikeusrekisterikeskuksella on edustaja Euroopan oikeudellisessa verkostossa (European Judicial Network, EJN). EJN pyrkii edistämään kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä rikosasioita hoitavien oikeusviranomaisten välillä.

Pohjoismaiden kesken täytäntöönpanoyksikössä toimitaan pohjoismaisen yhteistoimintalain perusteella. Pohjoismaissa yhteistyötä tehdään Ruotsissa Kronofogdemyndighetenin, Norjassa Statens innkrevingssentralin, Tanskassa Gaeldsstyrelsenin ja Islannissa Indraevningscentralin kanssa. Täytäntöönpanoyksikkö käsittelee pohjoismaihin lähetettäviä täytäntöönpanopyyntöjä ja pohjoismaisia maksuja, ja EU-asiantuntijat käsittelevät Suomeen saapuvat pyynnöt. Asiointikielenä on pääsääntöisesti ruotsi.