WinCapita-korvaushakemusten käsittelyaikataulu

Julkaistu 21.1.2019

Oikeusrekisterikeskus on vastaanottanut yhteensä yli 1 400 korvaushakemusta WinCapita-asiassa. Korvaushakemuksissa vaaditaan määrältään yhteensä noin 29,6 miljoonan euron suuruisia korvauksia, jotka on kohdistettu WinCapita-asiassa tuomittujen menettämisseuraamusten täytäntöönpanosta kertyviin varoihin. Vuoden 2018 aikana Oikeusrekisterikeskukseen saapui 29 uutta korvaushakemusta, jotka kasvattivat vaatimusten kokonaismäärää 0,84 miljoonalla eurolla.


Oikeusrekisterikeskus tutkii hakemuksissa esitettyjen vaatimusten oikeellisuuden ennen kuin se antaa asiassa korvauspäätöksiä. Osa korvauksenhakijoista on saanut Oikeusrekisterikeskukselta täydennyspyynnön hakemukseensa liittyen, mikäli vaatimuksessa on Oikeusrekisterikeskuksen näkemyksen mukaan ollut tarvetta lisäselvitykselle. Osassa hakemuksista vaatimusten oikeellisuuden tutkiminen on kesken. Näihin hakemuksiin liittyvät täydennyspyynnöt tullaan lähettämään hakijoille vaiheittain seuraavien kuukausien aikana, kuitenkin viimeistään kesän 2019 aikana. Oikeusrekisterikeskus ratkaisee hakemukset sen jälkeen, kun kaikki korvausvaatimukset on tutkittu ja hakijoiden kuuleminen on suoritettu. Tämänhetkisen arvion mukaan korvauspäätökset on tarkoitus antaa joulukuussa 2019.

WinCapita-asiassa on tuomittu 626 henkilöä menettämään saamansa rikoshyöty valtiolle. Uusimmat tuomiot annettiin marraskuussa 2018. Valtiolle menetettäväksi tuomitun rikoshyödyn määrä on kaikkiaan 63,9 miljoonan euroa, josta Oikeusrekisterikeskus on saanut perittyä tähän mennessä 32,4 miljoonaa euroa.

Avainsanat

WinCapita