ORK mukana käräjäoikeuksien yhdistämisprojektissa

Julkaistu 18.1.2019

Käräjäoikeuksien määrä väheni rakennemuutoksen myötä vuoden 2019 alussa 27:stä 20:een. Käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää väheni samalla 57:stä 36:een.

Uudistuksella yhdistettiin Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet, Oulun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet sekä Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet. Lisäksi Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiiri jaettiin siten, että sen eteläiset kunnat ja Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet yhdistettiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi, ja Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirin pohjoiset kunnat siirtyivät Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen.

Useat ORK:n hallinnoimat tietojärjestelmät vaativat muutoksia yhdistymisien vuoksi. Esimerkiksi virastojen www-sivujen materiaaleja piti siirtää uusille yhdistyneiden virastojen sivuille ja vanhat virastojen sivut piti poistaa 1.1 alkaen. Lisäksi oikeus.fi sivulla oleva oikeushallinnon yhteystietorekisteri piti päivittää.

Suurimmat muutokset koskivat kuitenkin siviili- ja rikosasioiden käsittelyjärjestelmiä Sakaria ja Tuomasta, rikostuomiosovellus RITUa ja AIPAa. Muutoksia edellyttivät myös Tuomiorekisteri-sovellus, riidattomien velkomusasioiden sähköinen asiointi, oikeusaputoimistojen asianhallintajärjestelmä ROMEO sekä hallinnonalan raportointiratkaisu. Uuden tuomioistuimien uuden organisaatiorakenteen toteuttaminen järjestelmiin edellytti mm. vireillä olevien asioiden siirtämistä lakkautettavista virastoista vastaanottaviin ja sovellusten käyttäjien käyttöoikeuksien muutoksia. Suurten asiamäärien ollessa kyseessä toteutus edellytti uusien taustasovelluksiin kehitystä, jolla asioiden siirtäminen halutulla tavalla voitiin suorittaa. Erityisen paljon järjestelmämuutoksissa huomioitavaa aiheutti Hyvinkään käräjäoikeuden asioiden jakaminen Itä-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen käräjäoikeuksiin. Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä ORK:n ja järjestelmätoimittajien asiantuntijoiden välillä niin valmistelu-, kuin varsinaisessa muutosten toteutusvaiheessa.

ORK:n käräjäoikeuksille tuottamien järjestelmien muutostyöt onnistuivat varsin hyvin. Aikataulussa pysyttiin ja järjestelmien normaali käyttö oli mahdollista aloittaa suunnitellussa aikataulussa 2.1.2019 klo 9. Tätä häiritsi kuitenkin merkittävästi useita tuomioistuimien työntekijöitä koskenut laaja-alainen häiriö käyttäjätunnuksissa. Häiriö esti työasemalle kirjautumisen monilta ja Valtori yhteistyössä Palkeiden kanssa joutui ratkomaan järjestelmiinsä liittyvää ongelmaa. Häiriön ratkettua ORK:ssa seurattiin tiiviisti tuomioistuimien järjestelmien toimintaa muutosten jälkeen. Tilannekuvaksi muodostui, että muutokset olivat pääsääntöisesti onnistuneet hyvin. Joitain järjestelmiä koskevia korjaustoimenpiteitä on ollut tarpeen suorittaa, mutta mitään järjestelmien käyttöä estäviä ongelmia ei ole tullut esiin.

ORK:n kannalta tietojärjestelmämuutosten läpivienti onnistuneesti oli suuri ponnistus ja edellytti paljon yhteistyötä tuomioistuimien, järjestelmätoimittajien, Valtorin ja Oikeusministeriön kanssa. Myös opittavaa ja kehitettävää tunnistettiin. Kertynyt kokemus otetaan käyttöön, kun syyttäjälaitoksen rakenneuudistus toteutetaan.