WinCapita-korvaushakemusten päivitetty käsittelyaikataulu

Julkaistu 8.5.2018

Oikeusrekisterikeskus on vastaanottanut yhteensä noin 1400 korvaushakemusta WinCapita-asiassa. Korvaushakemuksissa vaaditaan määrältään yhteensä noin 29,3 miljoonan euron suuruisia korvauksia, jotka on kohdistettu WinCapita-asiassa tuomittujen menettämisseuraamusten täytäntöönpanosta kertyviin varoihin.


Oikeusrekisterikeskus tutkii hakemuksissa esitettyjen vaatimusten oikeellisuuden ennen kuin se antaa asiassa korvauspäätöksiä. Oikeusrekisterikeskus lähettää osalle korvauksenhakijoista täydennyspyynnön hakemukseen liittyen. Täydennyspyynnöissä hakijoita pyydetään toimittamaan selvitystä korvausvaatimuksen osalta, mikäli asiassa on Oikeusrekisterikeskuksen näkemyksen mukaan tarvetta lisäselvitykselle.

Korvaushakemusten suuresta määrästä johtuen täydennyspyyntöjä lähetetään vaiheittain. Ensimmäiset täydennyspyynnöt lähetettiin syyskuussa 2017, ja viimeiset täydennyspyynnöt tullaan lähettämään arviolta loppuvuodesta 2018. Oikeusrekisterikeskus ratkaisee hakemukset sen jälkeen, kun kaikki korvausvaatimukset on tutkittu ja hakijoiden kuuleminen on suoritettu. Korvauspäätösten antamiselle on edellytyksiä aikaisintaan keväällä 2019.