Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosrekisteriotteita hankintamenettelyä varten

Julkaistu 3.1.2017

Uuden hankintamenettelyä koskevan lainsäädännön (HE 108/2016 vp) tultua voimaan Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosrekisteriotteita hankintamenettelyä varten. Rikosrekisteriote annetaan esitettäväksi hankintayksikölle.

Yritys / yhteisö voi saada Oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisteriotteet hankintamenettelyä varten henkilöistä jotka ovat hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai käyttävät edustus-, päätös-, tai valvontavaltaa. Tietojen luovuttaminen edellyttää hakemukseen liitettyä henkilön suostumusta.

Oikeusrekisterikeskus ei arvioi voidaanko henkilön katsoa toimivan edellä mainitussa tehtävässä vaan arviointi kuuluu otteet esittävälle yritykselle / yhteisölle.

Ote annetaan kotimaisia ja ulkomaisia julkisia hankintayksiköitä varten. Jos otteella ei ole merkintöjä niin se voidaan kirjoittaa myös englanniksi.

Ote on voimassa vuoden myöntämispäivästä ja sama ote voidaan esittää useammalle hankintayksikölle.


Lisätietoja

Rekisteriasiantuntija Joel Rouvinen, puh. 029 56 65 778