Ajankohtaista

Tiedotteet
26.7.2019
»

Oikeusrekisterikeskus tarjoaa avoimesti käytettävää tilastollista dataa ylläpitämistään lakisääteisistä rekistereistä. Uudet tiedot tuotetaan ja julkaistaan vuosittain. Viime vuoden tilastoja pääsee nyt tarkastelemaan Tietopalvelu-osiosta.

19.7.2019
»

Oikeusrekisterikeskuksessa suhtaudutaan myönteisesti tekoälykokeiluihin ja robotiikan hyödyntämiseen mekaanisissa tehtävissä inhimillisen ajatustyön tukena. ORK pyrkii soveltamaan robotiikkaa, joka parhaassa tapauksessa tehostaa toimintaa sekä hyödyttää esimerkiksi asiakkaita rahallisesti. Robotiikkakokeilut poikivat helposti myös uusia ideoita ja soveltamiskohteita sekä kannustavat rohkeisiin aloitteisiin.

12.7.2019
»

Oikeusrekisterikeskuksessa on meneillään eORK-hanke, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisten mahdollisuuksia asioida sähköisesti. Uusien digipalvelujen myötä Oikeusrekisterikeskuksen palvelujen käyttö helpottuu ja monipuolistuu. Sähköinen asiointi on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 lopussa.

27.6.2019
»

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi opettajan sijaisuutta tai lastentarhaohjaajan työtehtäviä. Ote tarvitaan vain yli 3kk kestäviin työsuhteisiin, eli yksittäistä lastenhoitokeikkaa varten otetta ei tarvitse tilata. On työnantajan velvollisuus pyytää uutta työntekijää toimittamaan rikosrekisteriote nähtäväksi, mutta uuden työntekijän täytyy itse tilata ote Oikeusrekisterikeskuksesta.

17.5.2019
»

Vaalitietojärjestelmä on Oikeusrekisterikeskuksen oikeusministeriölle tuottama tietojärjestelmä, jota käytetään kaikissa Suomessa toimitettavissa valtiollisissa vaaleissa ja kuntavaaleissa. Vaalitietojärjestelmässä ylläpidetään tietoja mm. vaalin äänestyspaikoista ja ehdokkaista. Myös äänioikeusrekisteri on osa järjestelmää. Vaalitietojärjestelmää käytetään myös vaalin tuloksen ilmoittamiseen.

Julkaistu 14.2.2019