Ajankohtaista

Tiedotteet
17.5.2019
»

Vaalitietojärjestelmä on Oikeusrekisterikeskuksen oikeusministeriölle tuottama tietojärjestelmä, jota käytetään kaikissa Suomessa toimitettavissa valtiollisissa vaaleissa ja kuntavaaleissa. Vaalitietojärjestelmässä ylläpidetään tietoja mm. vaalin äänestyspaikoista ja ehdokkaista. Myös äänioikeusrekisteri on osa järjestelmää. Vaalitietojärjestelmää käytetään myös vaalin tuloksen ilmoittamiseen.

22.3.2019
»

Toisessa maassa saatu taloudellinen seuraamus, esimerkiksi sakko, voidaan periä Suomessa ja vastaavasti Suomessa saatu seuraamus voidaan lähettää toiseen maahan perittäväksi. Yhteistyötä tehdään toisten EU-jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi Virossa Viron oikeusministeriön kansainvälisen yksikön ja Saksassa Bundesamt für Justizin kanssa.

14.2.2019
»

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että kohde tai verkkopalvelu on helposti lähestyttävä kaikille ihmisille. Olemme keskenämme erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa. Oppimisnopeutemme voi olla erilaista samoin kuten aistiemme kyvykkyydet. Voimme myös liikkua nettisivuilla eri tavoin. Osa meistä käyttää hiirtä navigointiin, osa meistä liikkuu ruudulla näppäinkomennoilla ja jotkut käyttävät ruudunlukijaa, joka lukee ääneen sen mitä ruudulla näkyy. ORK:n tavoitteena on, että palvelumme ovat kaikkien saavutettavissa.

5.2.2019
»

Maksukyvyttömyysrekisteri on Oikeusrekisterikeskuksen verkossa julkaisema maksuton tiedonhakupalvelu. Rekisteri sisältää maksukyvyttömyystietoja konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä velkajärjestelyrekisteristä siltä osin, kun asia koskee yksityishenkilön elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Yksityiselämässä syntyneen velan velkajärjestelytietoja pyydetään jatkossakin Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

21.1.2019
»

Oikeusrekisterikeskus on vastaanottanut yhteensä yli 1 400 korvaushakemusta WinCapita-asiassa. Korvaushakemuksissa vaaditaan määrältään yhteensä noin 29,6 miljoonan euron suuruisia korvauksia, jotka on kohdistettu WinCapita-asiassa tuomittujen menettämisseuraamusten täytäntöönpanosta kertyviin varoihin. Vuoden 2018 aikana Oikeusrekisterikeskukseen saapui 29 uutta korvaushakemusta, jotka kasvattivat vaatimusten kokonaismäärää 0,84 miljoonalla eurolla.

Julkaistu 14.2.2019