Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri, velkajärjestelyrekisteri, liiketoimintakieltorekisteri ja eläintenpitokieltorekisteri

Konkurssi - ja yrityssaneerausrekisteri, velkajärjestelyrekisteri sekä liiketoimintakieltorekisteri ovat yleiseen käyttöön tarkoitettuja rekistereitä, joista jokainen voi tilata maksullisia otteita. Rekisterien sisältämien tietojen avulla on mahdollista mm. valvoa omia etujaan velkomisasioissa tai sopimuksia tehtäessä.

Eläintenpitokieltorekisteri on salassa pidettäviä tietoja sisältävä rekisteri, josta Oikeusrekisterikeskus voi antaa otteen, jos sen saaminen on perusteltua eläinsuojelun toteuttamiseksi tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Henkilö saa itseään koskevan otteen eläintenpitokieltorekisteristä esitettäväksi jalostusyhteisölle, joka kirjaa eläimiä kantakirjaan tai muuhun jalostusrekisteriin.

Julkaistu 31.5.2017