Mikä on velkajärjestelyrekisteri?

Yksityishenkilön velkajärjestely on tarkoitettu pysyvästi tai pitkäaikaisesti maksukyvyttömille ihmisille, joilla maksusopimukset eivät ole velkojien kanssa onnistuneet.

Rekisteriä ylläpidetään velallisen maksuohjelman toteuttamisen turvaamiseksi ja hänen maksukykynsä ylittävän vastaisen velkaantumisen estämiseksi, velkajärjestelyn myöntämisen edellytysten selvittämiseksi sekä tilasto- ja tutkimustoimintaa varten. Velkajärjestelyn voi saada Suomessa asuva henkilö tai pienyrittäjä.

Velkajärjestelyrekisteri on julkiseen käyttöön tarkoitettu henkilörekisteri, josta jokainen voi tilata maksutta otteita ja todistuksia. Rekisteri sisältää voimassa olevat velkajärjestelyt. Otteen voi tilata sekä suullisesti että kirjallisesti.

Virallisen todistuksen tai otteen voi tilata

Tilauksessa tarvittavat tiedot:

  • Henkilön/toiminimen nimi, josta ote tilataan
  • Henkilötunnus/y-tunnus tilauksen kohteesta
  • Otteen/todistuksen postitustiedot
  • Tilaajan nimi ja puhelinnumero

Julkaistu 17.12.2019