Rikosrekisteriotteet viranomaisille

Viranomaisilla on tietyissä tapauksissa oikeus saada tietoja rikosrekisteristä. Tietoja käytetään yleensä henkilön luotettavuuden ja soveltuvuuden selvittämiseen.

Oikeusrekisterikeskus (ORK) luovuttaa rikosrekisteritietoja Suomen viranomaisille esimerkiksi lain noudattamisen valvontaa tai lupa-asioiden käsittelyä varten. Tyypillisesti luovutettuja tietoja käytetään henkilön luotettavuuden ja soveltuvuuden selvittämiseen tai arviointiin.

Tällä sivulla on tietoa siitä, kenelle ja mitä varten ORK luovuttaa rikosrekisteritietoja. Poikkeustapauksessa ja painavista syistä ORK voi päättää, että tietoja luovutetaan myös muuhun tarkoitukseen.

ORK luovuttaa tietoja muille viranomaisille ensisijaisesti teknisten rajapintojen kautta.

Jos yhteistä rajapintaa ei ole, tietopyynnön voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. ORK toimittaa pyydetyt rikosrekisteritiedot salatun sähköpostiviestin liitteenä.

Kenelle ORK voi luovuttaa tietoja?

ORK voi luovuttaa tietoja esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia varten:

Tuomioistuimille luovutetaan tietoja vireillä olevan asian käsittelyä varten.

Syyttäjälle luovutetaan tietoja syytettä, syyteharkintaa ja pakkokeinoasian käsittelyä varten. Pakkokeinoasioita ovat esimerkiksi henkilön pidättäminen ja vangitseminen.

Rikosseuraamuslaitokselle luovutetaan tietoja rangaistusten täytäntöönpanoa sekä soveltuvuusselvitysten laatimista varten. Yleisimmin rikosrekisteritietoa tarvitaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Soveltuvuusselvityksiä laaditaan yhdyskuntapalvelurangaistusta varten.

Oikeusministeriön armahdusasioita käsittelevälle virkamiehelle rikosrekisteritieto luovutetaan armahdusasian esittelyä varten. Armahdusasiat ratkaisee tasavallan presidentti.

Valtioneuvoston oikeuskanslerilla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä on oikeus saada tietoja lain noudattamisen valvontaa varten.

Esitutkintaviranomaisella, kuten poliisilla, on oikeus saada tietoja pakkokeinoasioita varten.

Lisäksi ORK luovuttaa tietoja poliisille ja maahanmuuttovirastolle passi-, kansalaisuus- ja ulkomaalaislain mukaisissa asioissa. Tietoja käytetään, kun selvitetään ja arvioidaan henkilön luotettavuutta ja henkilökohtaista soveltuvuutta.

Tietojen luovutus lupa-asioita varten 

ORK luovuttaa laajasti tietoja lupa-asioiden käsittelyä varten, kun luvan myöntämisen edellytyksenä on henkilön luotettavuus. 

Tietoja pyytävä lupaviranomainen on usein poliisi tai aluehallintovirasto. Myös monet muut viranomaiset käsittelevät lupa-asioita. 

Tietoja luovutetaan lupa-asioissa esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • ampuma-aseisiin liittyvät luvat
 • räjähdysvaarallisia aineita koskevat luvat
 • vaarallisten aineiden kuljettaminen
 • yksityiset turvallisuuspalvelut, vartioimisala
 • liikenneluvat
 • yksityisetsivätoiminta
 • panttilainaustoiminta
 • kiinteistönvälitys
 • perintätoiminta
 • bingotoiminta
 • vakuutusvälittäjä
 • anniskelu
 • sijoituspalvelu
 • luottolaitos
 • ajoneuvojen katsastus
 • autokoulu
 • virallinen kääntäjä
 • rautatieyrityksen liikkeenjohto.

Tietojen luovutus turvallisuusselvityksiä varten

ORK voi luovuttaa rikosrekisterin tietoja turvallisuusselvityksiä varten.

Koulutukseen tai tehtävään valitseminen

ORK voi luovuttaa rikosrekisterin tietoja tietyille valtion viranomaisille, kun nämä valitsevat henkilöitä koulutukseen tai esimerkiksi valtion virkaan.

Tietoja luovutetaan mm.

 • Poliisiammattikorkeakouluun hyväksymistä varten
 • poliisin virkaan nimittämistä varten
 • ulkoasiainhallinnon virkaan nimittämistä varten
 • oikeushallinnon virkaan nimittämistä varten
 • keskuspankkitoimintaan liittyvää tehtävää varten.

Lisäksi ORK luovuttaa rikosrekisterin tiedot kaikista kutsuntaan osallistuvista sekä palvelusta suorittavista varusmiehistä puolustusvoimille. 

Huostaanotto ja adoptio

ORK voi luovuttaa rikosrekisteritietoja sosiaaliviranomaisille, jotta he voivat käsitellä huostaanottoasian. Tiedot voidaan luovuttaa henkilöistä, joilta lasta ollaan ottamassa huostaan sekä henkilöistä, joiden luokse lapsi sijoitetaan.

ORK luovuttaa tietoja myös lapsen adoptiota varten. Tietojen saajana on silloin kunnan sosiaaliviranomainen ja/tai adoptioneuvontaa antava adoptiotoimisto.

Lisätietoja:

Rikosrekisterilaki (770/1993)

Tietosuojaselosteet

Julkaistu 17.4.2024