Hankintamenettelyä varten tilattava rikosrekisteriote

Voit tilata rikosrekisteriotteen hankintamenettelyä varten helposti Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) sähköisestä asioinnista.

Hankintamenettelyote on rikosrekisteriote, joka annetaan esitettäväksi hankintayksikölle. Otteessa on tiedot hankintalain tarkoittamista rikoksista.

Hakemuksen käsittelyaika on 7 työpäivää. Käsittelyaika ei sisällä postin toimitusaikaa.

Kuka otteen voi tilata?

Hankintamenettelyä varten koostetun otteen voi tilata yrityksen tai yhteisön tai niiden alihankkijan edustaja tai erikseen valtuutettu henkilö. 

Voit tilata samalla yrityksestä tai yhteisöstä hankintamenettelyä varten yhteisösakko-otteen. 

Kenestä otteen voi tilata?

Otteen voi tilata yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä tai henkilöistä, jotka käyttävät muuten edustus-, päätös- tai valvontavaltaa. 

Hakemukseen tarvitaan suostumukset niiltä henkilöiltä, joiden otteet menettelyä varten luovutetaan. Suostumus annetaan valtakirjan muodossa ja sen tulee olla allekirjoitettu. Suostumuksessa pitää käydä ilmi, että se on tarkoitettu hankintamenettelyn mukaisen rikosrekisteriotteen tilaamiseen, sekä suostumuksen voimassaoloaika. 

Voit käyttää valtakirjan tekemiseen ORK:n suostumuspohjaa (pdf). Muista allekirjoitus! Jos olet antanut suostumuksen Suomi.fi-valtuutuksella , liitä tästä esimerkiksi kuvakaappaus hakemuksen liitteeksi. Suostumukset hakemuksen liitteenä tulee olla pdf-muodossa.

Voiko yrityksestä tilata rikosrekisteriotteen?

Yrityksen tai yhteisön rikostausta voidaan tarkastaa tilaamalla rikosrekisteriote (yhteisösakko-ote). Tilaa ote ORK:n sähköisestä asioinnista. Otteen voi tilata henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. 

Jos nimenkirjoitusoikeus on jaettu, helpoin tapa on lähettää skannattu ORK:n rikosrekisteriotehakemus (pdf) molempien allekirjoituksilla osoitteeseen [email protected]. Tarkistamme hakijan nimenkirjoitusoikeuden kaupparekisteristä.

Tilaa ote sähköisesti tai hakemuslomakkeella

Jos olet yrityksen kaupparekisteriin merkitty edustaja, voit tilata hankintamenettely- tai yhteisösakko-otteen suoraan ORK:n sähköisestä asioinnista . 

Muussa tapauksessa tarvitset ensin Suomi.fi-valtuutuksen rikosrekisteriotteen tilaamista varten. Valtuutuksen jälkeen voit kirjautua sähköiseen asiointipalveluumme ja tehdä hakemuksen. 

Jos organisaatiollanne ei ole käytössä Suomi.fi-tunnuksia, käytä ORK:n hakemuslomaketta (pdf) . Täytä hakemus huolellisesti ja lähetä se meille jollakin seuraavista tavoista:

 • Suomi.fi/viestit -palvelun kautta (Oikeusrekisterikeskus > Rekisteripalvelut). 
 • Sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Suosittelemme käyttämään oikeusministeriön turvaviestipalvelua . Syötä palveluun sähköpostiosoitteesi ja rekisteröi se. Saat sähköpostiisi linkin, jonka avulla viestisi kulkee perille turvallisesti. 
 • Postitse osoitteeseen Oikeusrekisterikeskus/Rikosrekisteri, PL 157, 13101 Hämeenlinna. 

Otetta ei voi tilata puhelimitse.

Voit tehdä myös vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen ORK:lle. Sen pitää kuitenkin sisältää kaikki samat tiedot kuin yllä mainitulla ORK:n hakemuslomakkeella. 

Otteen toimitus

Rikosrekisteriote maksaa sähköisessä asiointipalvelussa 6 euroa ja muulla tavoin tilattuna 12 euroa. Asiointipalvelussa tehty ote maksetaan heti. Postitse ja sähköpostitse lähetetyt hakemukset laskutetaan erikseen.

Hakemuksen käsittelyaika on 7 työpäivää, ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika ei sisällä postin toimitusaikaa.

Kun ote on valmis, se toimitetaan yritykselle postiosoitteeseen. Henkilö, josta ote on tilattu, näkee ja voi tulostaa otteen myös ORK:n sähköisestä asioinnista. Yrityksen puolesta asioiva näkee sähköisessä asioinnissa myös yhteisösakko-otteen. 

Kuinka pitkään ote on voimassa?

Hankintamenettelyote on voimassa yhden vuoden. Saman otteen voi tarvittaessa esittää useammille hankintayksiköille. Hankintayksikkö ei saa tehdä otteesta kopioita tai tallentaa muita tietoja kuin sen myöntöpäivän sekä tiedon henkilöistä, joiden osalta ote on tarkastettu. Kun ote on tarkastettu, se on luovutettava viipymättä otteen esittäjälle, jota se koskee.

Voit tilata otteen sekä kotimaisia että ulkomaisia julkisia hankintayksiköitä varten. Ote voidaan kirjoittaa englanniksi, jos siinä ei ole merkintöjä. Muussa tapauksessa otteen kieli on suomi tai ruotsi. 

Mitä hankintamenettelyotteelle merkitään? 

Hankintamenettelyotteesta selviää, onko henkilö tuomittu tiettyihin hankintalaissa määriteltyihin rikoksiin. Otteelle merkitään myös tiedot näitä rikoksia vastaavista tuomioista ja ratkaisuista, jotka on annettu ulkomailla tai aiemmin voimassa olleiden säännösten mukaan.

Rikosrekisteriotteella kerrotaan myös, jos henkilö ei ole syyllistynyt hankintalaissa tarkoitettuihin rikoksiin. Hankintamenettelyn mukaisesta rikosrekisteriotteesta ei kuitenkaan ilmene, onko rikosrekisterissä tietoja muista rikoksista.

Hankintamenettelyotteelle kirjataan tiedot lainvoimaisesta päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu jostakin näistä rikoksista:

 • lahjuksen antaminen
 • törkeä lahjuksen antaminen
 • lahjuksen antaminen kansanedustajalle
 • törkeä lahjuksen antaminen kansanedustajalle
 • järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen
 • ihmiskauppa
 • törkeä ihmiskauppa
 • veropetos
 • törkeä veropetos
 • työeläkevakuutusmaksupetos
 • törkeä työeläkevakuutusmaksupetos
 • avustuspetos
 • törkeä avustuspetos
 • avustuksen väärinkäyttö
 • lahjominen elinkeinotoiminnassa
 • törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa
 • lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa
 • törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa
 • rahanpesu
 • törkeä rahanpesu
 • salahanke rahanpesun tekemiseksi
 • tuottamuksellinen rahanpesu
 • terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset
 • terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu
 • terroristiryhmän johtaminen
 • terroristiryhmän toiminnan edistäminen
 • koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten
 • värväys terrorismirikoksen tekemiseen
 • terrorismin rahoittaminen
 • työturvallisuusrikos
 • työaikasuojelurikos
 • työsyrjintä
 • kiskonnantapainen työsyrjintä
 • työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen
 • luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö.

Lisätietoa

Työ- ja elinkeinoministeriön opas hankintalainsäädännön velvoitteista rikosrekisteriotteiden selvittämisessä (pdf)

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Julkaistu 18.4.2024