Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri

Rekisteri sisältää velallisen (yritys tai yksityinen henkilö) tunnistetiedot sekä konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn asiatiedot.

Rekisterin tarkoituksena on varmistaa tiedon saatavuus tuomioistuin- ja viranomaistoiminnalle, velkojien edunvalvonnalle sekä sivullisten etujen ja oikeuksien turvaamiseksi. Tiedot ovat julkisia. Löydätte rekisteröidyt tiedot https://maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi/

Virallisen todistuksen tai otteen voi tilata

Tilauksessa tarvittavat tiedot:

  • Yhtiön nimi/henkilön nimi, josta ote/todistus tilataan
  • Y-tunnus/henkilötunnus tilauksen kohteesta
  • Otteen/todistuksen palautustiedot
  • Tilaajan nimi ja puhelinnumero

Tyhjät teollisuuskiinteistöt

Julkaistu 17.12.2019