Oikeusrekisterikeskuksen suoritteista perittävät maksut

Julkisoikeudelliset suoritteet:

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2019–2020.

Palvelut

Lompakko auki ja sen edessä viiden sentin kolikko

Mak­su­ky­vyt­tö­myys­re­kis­te­ri

Mak­su­ky­vyt­tö­myys­re­kis­te­ri on Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen in­ter­ne­tis­sä jul­kai­se­ma mak­su­ton tie­don­ha­ku­pal­ve­lu.

Mak­su­ky­vyt­tö­myys­re­kis­te­ri si­säl­tää mak­su­ky­vyt­tö­myys­tie­to­ja kon­kurs­si- ja yri­tys­sa­nee­raus­re­kis­te­ris­tä ja vel­ka­jär­jes­te­ly­re­kis­te­ris­tä sil­tä osin, kun ky­sees­sä on yk­si­tyis­hen­ki­lön elin­kei­no­toi­min­nas­sa syn­ty­nyt­tä vel­kaa.

Julkaistu 16.12.2019