Salassa pidettävän aineiston lähettäminen turvaviestillä

Siirry oikeusministeriön Turvaviesti-palveluun tästä linkistä.

Turvaviesti on helppo ja turvallinen tapa toimittaa meille salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat.

Ohje_turvaviestin lähettämiseen [pdf, 466.6 kB]


Suositus sähköpostin liitetiedostoista

Oikeuslaitoksen virastoissa, myös meillä Oikeusrekisterikeskuksessa, on käytössä virastosähköpostit, joiden kaikkien osoitteet löydät yhteystiedoista .

Virastosähköpostista lähettäjä saa automaattisen kuittauksen sähköpostiviestin vastaanottamisesta.


Emme suosittele liitetiedostojen käyttöä sähköposteissa. Liitetiedoston sijaan asiakirjan sisältö tulisi sisällyttää sähköpostin varsinaiseen viestikenttään.

Jos asiakirjan lähettäminen sähköpostiviestin liitetiedostona on jostain syystä täysin välttämätöntä, tulee liitetiedosto tallentaa johonkin tekstinkäsittelyohjelmasta tai muusta työkaluohjelmasta riippumattomaan muotoon. Hyväksyttäviä tallennusmuotoja ovat:

  • ASCII-tekstitiedostot (ISO 8859-1 Latin 1 -merkistöllä)
  • HTML-tiedostot.

Voimme käsitellä myös ISO-standardoituja PDF- ja ODF-tallennusmuotoja (pdf-, odt- ja ods-tiedostot).

Microsoft-ohjelmien tiedostomuodoista suosittelemme vanhempien doc- ja xls-tiedostomuotojen käyttöä, jos edellä mainittujen standardoitujen tiedostomuotojen käyttö ei ole mahdollista. Jos käytät liitetiedostoissa muita tallennusmuotoja, emme voi taata, että saamme avattua ja luettua liitetiedoston.

Liitetiedostot, jotka ovat muotoa bat, cmd, com, cpl, emf, exe, pif, rar, scr, vbs tai wmf, suodattuvat pois tietoturvasyistä. Sähköpostiviestin koko liitetiedostoineen voi olla enintään 20 megatavua.

Ota yhteyttä

Sähköinen asiointipalvelu

Siirry sähköiseen asiointiin tästä linkistä

Sähköisessä asioinnissa voit

  • tilata otteita eri rekistereistä
  • tarkastella omia sakkoja ja muita valtiolle määrättyjä seuraamuksia
  • hakea sakoille ja muille seuraamuksille maksuaikaa
  • tilata saldotodistuksen


Yhteystiedot

Oikeusrekisterikeskus PL 157, 13101 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna

Huomioithan, että virastossa ei ole asiakaspalvelupistettä.


Sähköposti: kirjaamo.ork(at)om.fi

Rikosrekisterin sähköposti (rekisteriotteet ja niiden maksamiseen liittyvät asiat): rikosrekisteri(at)om.fi

Täytäntöönpanopalveluiden sähköposti (sakot ja muut seuraamukset, maksuajan hakeminen): tpasiat.ork(at)om.fi


Medialle: viranomaisia palvelevat yhteystiedot

Tietopalvelu: medialle, tutkijoille ja yleinen tiedonsaantioikeus

Laskutustiedot:

Vastaanotamme laskut vain Eurooppa-normin mukaisina verkkolaskuina. Emme siis vastaanota paperi- tai sähköpostilaskuja, sillä ne eivät ole verkkolaskuja (Laki sähköisestä laskutuksesta 241/2019).

Lisätietoa löydät Valtiokonttorin verkkolaskutus -palvelusivustolta .

Verkkolasku:

Verkkolaskutusosoite (OVT-tunnus): 003727220425

Välittäjä: Posti Messaging Oy
Operaattoritunnus: FI28768767

Emme vastaanota paperilaskuja. Voitte käyttää valtion verkkolaskutuspalvelua

Viraston y-tunnus:

2722042-5

Faksinumero:

Hallinto 029 56 65703

Oikeushallinnon vaihde:

Puh. 029 56 65631

Väärinkäytösten ilmoittaminen

Ilmoittajansuojelulain mukaisesta väärinkäytöksestä ilmoittaminen.

Oikeusrekisterikeskus on sitoutunut toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisesti lakeja, ohjeita ja säännöksiä noudattaen. Haluamme seurata periaatteidemme toteutumista jokapäiväisessä arjessa.

Muut, kuin nykyiset työntekijämme, eli yhteistyökumppanimme ja entiset työntekijämme voivat ilmoittaa alla olevasta linkistä, mikäli he epäilevät meitä väärinkäytöksistä tai toiminnasta, joka ei noudata periaatteitamme.

Ilmoitusta koskeva tieto tulee kuulua ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan. Tutustu soveltamisalaan.

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana.

Ohjeet ja ilmoituslomake:

Miten ilmoitus tehdään? | Valtioneuvoston oikeuskansleri

Julkaistu 2.1.2024