Tietojärjestelmäselosteet

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta edellyttää, että viranomaisen tulee laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä. Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmistä ylläpidetään tietojärjestelmäselosteita, joista ilmenee järjestelmien käyttötarkoitus ja niihin tallennettavat tiedot.
Kuulutusrekisteri (pdf, 0.27 Mt) Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri (pdf, 0.28 Mt) Tuomioistuinten kyselykäyttöjärjestelmä Kyösti (pdf, 0.19 Mt) Maksukyvyttomyysrekisteri (pdf, 0.28 Mt)
 
Julkaistu 4.9.2018