Sähköinen haastehakemus


Sähköinen asiointipalvelu

Oikeushallinnon sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu kansalaisten ja yritysten käyttöön. Palvelun avulla velkoja voi toimittaa riidattomia velkasaatavia koskevan haastehakemuksensa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, seurata haastehakemuksensa käsittelyä, hakea ratkaisunsa ja siirtää sen ulosottoon.

asiointi.oikeus.fi/karajaoikeus

Tietojärjestelmähakeminen (Santra-järjestelmä)

Santra-järjestelmä on tarkoitettu paljon haastehakemuksia tekeville yrityksille ja yhteisöille, kuten ammattimaisille perintätoimistoille, valtiolle tai kunnille. Santra-järjestelmän välityksellä tehtävä haastehakemus tulee kysymykseen yksinkertaisissa ja riidattomissa eli summaarisissa velkomusasioissa. Santra-järjestelmä välittää hakijan lähettämät konekieliset hakemukset käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmään.

Hakijan tietojärjestelmään on hakijan omalla kustannuksellaan tehtävä liityntä, joka lähettää vahvistetun tiedostomallin mukaisia hakemustietueita.

Tuomiorekisteristä Santra-hakija noutaa käräjäoikeuden antamat ratkaisut.

Ohjeet ja kuvaukset tietojärjestelmähakijoille

 
Julkaistu 22.8.2019