Rekisterien tietosuojaselosteet ja selosteet käsittelytoimista

Oikeusrekisterikeskus ylläpitää useita lakisääteisiä rekistereitä. Keskeisiä henkilötietoja sisältäviä rekistereitämme ovat esimerkiksi rikosrekisteri, sakkorekisteri ja oikeushallinnon valtakunnallinen tietojärjestelmä. Henkilötietojen käsittely Oikeusrekisterikeskuksessa perustuu pääsääntöisesti lailla määrättyihin viranomaistehtäviin.

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Pyyntö on esitettävä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Oikeusrekisterikeskuksessa.

Lisätietoja Oikeusrekisterikeskuksen rekistereistä saat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) mukaisista tietosuojaselosteista ja selosteista käsittelytoimista.

Asiakaspuheluiden_tallennusjärjestelmä (pdf, 0.09 Mt) Eläintenpitokieltorekisteri (pdf, 0.33 Mt) Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri (pdf, 0.16 Mt) Kuulutusrekisteri (pdf, 0.4 Mt) Liiketoimintakieltorekisteri (pdf, 0.33 Mt) Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojarjestelma (pdf, 0.16 Mt) Rikosrekisteri (pdf, 0.35 Mt) Sakkorekisteri (pdf, 0.34 Mt) Säilytysrekisteri (pdf, 0.33 Mt) Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri (pdf, 0.33 Mt) Velkajärjestelyrekisteri (pdf, 0.34 Mt) Oikeusrekisterikeskuksen hallinnollinen diaari (pdf, 0.33 Mt) Hallinnollisten seuraamusmaksujen rekisteri (pdf, 0.33 Mt) Valtiolle.fi rekrytointijärjestelmän henkilörekisteri (ORK) (pdf, 0.24 Mt)
 
Julkaistu 8.3.2019