Rekisterien tietosuojaselosteet ja selosteet käsittelytoimista

Henkilötietolain 10 §:n, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sekä direktiivin (EU) 2016/680 mukaiset selosteet Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämistä rekistereistä.

Jokaisella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekistereistä ja pyytää tarvittaessa tietojen oikaisemista.

Tarkistuspyyntö lähetetään kirjallisena omakätisesti allekirjoitettuna tai esitetään henkilökohtaisesti virastossa.

Eläintenpitokieltorekisteri (pdf, 0.34 Mt) Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri (pdf, 0.42 Mt) Kuulutusrekisteri (pdf, 0.4 Mt) Liiketoimintakieltorekisteri (pdf, 0.33 Mt) Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojarjestelma (pdf, 0.35 Mt) Rikosrekisteri (pdf, 0.35 Mt) Sakkorekisteri (pdf, 0.34 Mt) Säilytysrekisteri (pdf, 0.34 Mt) Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri (pdf, 0.33 Mt) Velkajärjestelyrekisteri (pdf, 0.34 Mt) Oikeusrekisterikeskuksen hallinnollinen diaari (pdf, 0.33 Mt) Hallinnollisten seuraamusmaksujen rekisteri (pdf, 0.33 Mt) Valtiolle.fi rekrytointijärjestelmän henkilörekisteri (ORK) (pdf, 0.24 Mt)
 
Julkaistu 5.9.2018