Oikeusrekisterikeskuksen suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista tai oikeusministeriön asiakirjasivulta. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa

Oikeusministeriö-Oikeusrekisterikeskus Tulostavoiteasiakirja 2019-22, allekirjoitettu.pdf (pdf, 5.77 Mt)

Tulostavoiteasiakirja 2018-2021, allekirjoitettu.pdf (pdf, 0.9 Mt)

Tulostavoitteet 2017 (pdf, 10.32 Mt)

Tulossopimus 2016 (pdf, 0.92 Mt)

Tulostavoiteasiakirja 2015-2018 (pdf, 0.41 Mt)

Tulossopimus 2014 (pdf, 0.85 Mt)

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot


Seurantatiedot

Tilinpäätös
Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Oikeusministeriön tilinpäätöskannanotto 2018.pdf (pdf, 0.15 Mt)

Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätös 2018.pdf (pdf, 0.75 Mt)

Oikeusministeriön tilinpäätöskannanotto 2017.pdf (pdf, 0.13 Mt)

Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätös 2017.pdf (pdf, 0.98 Mt)

Oikeusministeriön tilinpäätöskannanotto 2016.pdf (pdf, 2.78 Mt)

Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätös 2016.pdf (pdf, 0.33 Mt)


Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat


Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

VTV:n sivuilla

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin valtionhallinnon raportointipalvelu NETRA:ssa

 
Julkaistu 1.3.2017