Lomakkeet

Oikeusrekisterikeskukselle on mahdollista lähettää hakemuksia sähköisesti Suomi.fi -portaalissa ja Oikeushallinnon asiointipalvelussa olevilla verkkolomakkeilla. Asiointipalvelu vaatii pankkitunnuksilla tai mobiililaitteella tunnistautumisen. Suomi.fi:ssä olevat sähköiset lomakkeet eivät vaadi tunnistautumista. Lomakkeista on myös pdf-versiot, jotka on mahdollista täyttää ja tulostaa.

Pdf-muodossa olevien lomakkeiden avaaminen vaatii Adobe Acrobat Reader-ohjelman tai muun vastaavan ohjelman. Acrobat Readerin voitte ladata ilmaiseksi tästä linkistä.

Rikosrekisteriotehakemukset

Lasten kanssa toimivien rikosrekisteriotehakemukset

Rikosrekisteriotehakemus: lasten kanssa työskentely
(avautuu oikeushallinnon asiointipalveluun)

Rikosrekisteriotehakemus: lasten kanssa työskentely (pdf, 0.59 Mt) Rikosrekisteriotehakemus: opiskelijan lasten parissa tehtävä työharjoittelu (pdf, 0.58 Mt) Rikosrekisteriotehakemus: vapaaehtoistyöntekijät (pdf, 0.59 Mt)

Hankintamenettelyä varten tarvittavat rikosrekisteriotehakemukset

Rikosrekisteriotehakemus: hankintamenettely
(avautuu oikeushallinnon asiointipalveluun)

Rikosrekisteriotehakemus: hankintamenettely (pdf, 0.18 Mt) Valtakirja hankintamenettelyotehakemukseen (pdf, 0.21 Mt) Rikosrekisteriotehakemus: yhteisösakko (pdf, 0.18 Mt)

Ulkomaita varten tarvittava rikosrekisteriotehakemus

Rikosrekisteriotehakemus: ote esitettäväksi ulkomailla (pdf, 0.65 Mt)

Maksuaikahakemus

Maksuaikahakemus
(avautuu suomi.fi-palveluun)

Maksuaikahakemus (pdf, 0.43 Mt)

Muuntorangaistusasian maksuaikahakemus
(avautuu suomi.fi-palveluun)

Muuntorangaistusasian maksuaikahakemus (pdf, 0.97 Mt)

Ilmoitus lopputilityksen hyväksymisestä

Ilmoitus lopputilityksen hyväksymisestä (pesänhoitajat konkurssiasioissa) (pdf, 0.43 Mt)

Sakkoluettelolomakkeet viranomaiskäyttöön

Kun viranomainen määrää maksettavaksi asettamansa uhkasakon tai korvauksen, tulee tiedot toimittaa sakkoluettelolomakkeella Oikeusrekisterikeskukselle täytäntöönpanoa varten. Samalla maksuvelvolliselle on annettava ennakkomaksun mahdollistava tilisiirtolomake. Viranomainen voi käyttää ohessa olevaa sähköistä sakkoluettelolomaketta tai tilata Edita Prima Oy:ltä itsejäljentäviä sakkoluettelolomakkeita.

Sakkoluettelolomakkeita sekä tilisiirtolomakkeita voi siis tilata Edita Prima Oy:ltä ja ne ovat ilmaisia tilaajalle. Maksujen kohdentamista varten tarvittavat viitenumerot painetaan Edita Primassa tilillepanokorteille eikä niistä ole saatavilla sähköistä versiota.

Edita Prima Oy:n tilauspalvelun aukioloajat ja yhteystiedot:

- Sähköposti: asiakaspalvelu.prima@edita.fi (tilaukset ensisijaisesti sähköpostilla)

- Postiosoite: Edita Prima Oy, PL 480, 00043 NORDIC MORNING

Sakkoluettelolomakkeen tilaamiseen tarvittavat lomakenumerot:

- sakkoluettelolomake, suomeksi, OR-70329162S

- sakkoluettelolomake, ruotsiksi, OR-70329162R

- sakon tilillepanokortti, kaksikielinen OR-70328271K

Mikäli käytätte Editasta tilattua itsejäljentävää sakkoluettelolomaketta (A- ja B-kappale), jätetään A-kappale viranomaisen omaan arkistoon ja B-kappale lähetetään Oikeusrekisterikeskukseen. Jos käytetään sähköistä lomaketta, riittää että Oikeusrekisterikeskukseen lähetetään kopio alkuperäisestä. Kopiota tilisiirtolomakkeesta ei tarvitse toimittaa Oikeusrekisterikeskukseen. Riittää että tilisiirrossa oleva perintätunnus ja rahamäärä merkitään sakkoluettelolomakkeelle niille varatuille kentille.

Tarkempia sakkoluettelolomakkeen täyttö- ja lähetysohjeita löytyy itse lomakkeelta.

Sakkoluettelolomake viranomaiskäyttöön (pdf, 0.16 Mt)

Hakemus käyttöluvan saamiseksi

Tällä lomakkeella haetaan teknisen käyttöyhteyden avaamista Oikeusrekisterikeskuksen konkurssi- ja yrityssaneeraus-, liiketoimintakielto- ja velkajärjestelyrekisteriin. Samalla hakemuksella voitte hakea lupaa yhden tai useamman rekisterin käyttöyhteyden avaamiseksi.

Hakemus käyttöluvan saamiseksi (pdf, 0.19 Mt)

Muut rekisterit

Hakemus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä (pdf, 0.17 Mt) Hakemus velkajärjestelyrekisteristä (pdf, 0.17 Mt) Hakemus liiketoimintakieltorekisteristä (pdf, 0.17 Mt)
 
Julkaistu 8.11.2019