Oikeusrekisterikeskuksen suoritteista perittävät maksut

Julkisoikeudelliset suoritteet

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2019–2020.
 
Julkaistu 27.8.2019