Oikeusrekisterikeskuksen suoritteista perittävät maksut

Julkisoikeudelliset suoritteet

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuonna 2018.


Liiketaloudelliset suoritteet

Oikeusrekisterikeskuksen päätös liiketaloudellisista suoritteista

Maksupäätös 1.7.17 alk.pdf (pdf, 1.53 Mt)

 
Julkaistu 5.1.2018