Usein kysytyt kysymykset

Sakotetulla on ensimmäinen tilaisuus maksaa seuraamus viranomaiselta tai tuomioistuimelta saamallaan tilisiirto- tai sakkolomakkeella. Käytännössä kuitenkin ratkaisupäivästä kuluu noin muutama viikko - kuukausi ennen kuin asian tiedot ovat siirtyneet viranomaiselta Oikeusrekisterikeskuksen täytäntöönpanojärjestelmään. Tänä aikana sakkoa voi maksaa osissa käyttäen aina annettua viitenumeroa. Tietojen siirtymisen jälkeen Oikeusrekisterikeskus lähettää maksamattomasta sakosta maksukehotuksen, jossa on mainittu eräpäivä. Noin kuukauden kuluttua maksamaton sakko siirtyy ulosottoon, mikäli sitä ei ole kokonaan maksettu eräpäivään mennessä.

Mikäli sakotettu on saanut rangaistusvaatimuksen ja maksaa sen osittain tai kokonaan 30 päivän kuluessa tiedoksiantamisesta, maksaminen katsotaan sakotetun suostumukseksi asian käsittelyyn sakkomenettelylain mukaisessa summaarisessa menettelyssä. Tällöin seuraamus vahvistetaan sakkomääräyksellä, rikesakkomääräyksellä tai rangaistusmääräyksellä.

Perustelluista syistä sakoille ja valtiolle tuleville korvauksille voidaan myöntää maksuaikaa. Maksuajan voi myöntää Oikeusrekisterikeskus niin kauan, kun asia ei ole vielä ulosotossa ja sen jälkeen ainoastaan ulosottoviranomainen. Maksuajan hakeminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun Oikeusrekisterikeskukselta on tullut asiasta maksukehotus.

Oikeusrekisterikeskukselle ilmoitetaan ainoastaan välttämättömät tiedot seuraamusten täytäntöönpanoa varten. Tarkempia tietoja sakosta voi saada seuraamuksen antaneelta viranomaiselta. Esimerkiksi kameratolppasakoista voi tiedustella tarkemmin poliisin liikenneturvallisuuskeskuksesta (p. 029 541 7917). Tietoja sakoista annetaan vain sakotetulle itselleen tai alaikäisen huoltajalle.

Sakoista ei peritä ulosottomaksua. Korvauksiin liittyvistä ulosottomaksuista ks. tarkemmin https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ulosotto/ulosottomaksut.html.

Liikaa maksetut rahat palautetaan ilman erillistä pyyntöä. Palautus voidaan tehdä aikaisintaan sitten, kun asian päätöstiedot ovat rekisteröityneet Oikeusrekisterikeskuksen täytäntöönpanojärjestelmään. Jos tilinumeroa ei ole erikseen ilmoitettu, rahat palautetaan maksajalle OP-Pohjola Pankin lähettämällä rahalähetyksen saapumisilmoituksella. Alle viiden euron suoritusta ei palauteta.

Oikeusrekisterikeskus lähettää maksuvelvolliselle maksukehotuksen, jos maksua koskevat tunnistetiedot ovat olleet virheelliset. Maksettaessa on aina käytettävä viitenumeroa, joka löytyy tilisiirto-/ sakkolomakkeesta. Mikäli viitenumerossa on virhe ja lisäksi maksaja on eri henkilö kuin maksuvelvollinen, asian selvittäminen edellyttää asiakkaan yhteydenottoa.

Mikäli henkilöllä ei ole henkilöllisyystodistusta eikä pankkitiliä, maksun voi suorittaa kotipaikkakunnan ulosottoviranomaiselle.

 
Julkaistu 31.5.2017