Tuomioistuimen määräämät sakot, korvaukset ja menettämisseuraamukset

Käräjä- ja hovioikeudet sekä korkein oikeus voivat tuomita muun ohessa päiväsakkorangaistuksia, uhka- ja järjestyssakkoja, menettämisseuraamuksen ja valtiolle tulevia korvauksia.

Sakkoon tai muuhun seuraamukseen tuomitulla on mahdollisuus jo ennakolta maksaa tuomittu määrä seuraamuksen ensimmäisenä oikeusasteena määränneen tuomioistuimen antamalla tilisiirtolomakkeella. Tuomioistuin toimittaa Oikeusrekisterikeskukselle tiedot tuomitsemistaan valtiolle tulevista saatavista. Sakkojen perintään ryhdytään vasta lainvoimaisen tuomion perusteella, mutta menettämisseuraamusten ja korvausten perintä voidaan aloittaa jo vailla lainvoimaa olevan käräjäoikeuden tuomion perusteella. Jos seuraamusta ei ole maksettu ennakolta tuomioistuimen antamalla tilisiirtolomakkeella, Oikeusrekisterikeskus lähettää velalliselle maksukehotuksen. Maksettaessa on aina käytettävä viitenumeroa. Mikäli saatavaa ei makseta maksukehotuksessa olevaan eräpäivään mennessä, asia siirtyy ulosottoperintään. Tuomioistuimen määräämä maksamaton sakko voidaan muuntaa vankeudeksi.

Lisätietoja maksuajan hakemisesta täältä.

 
Julkaistu 31.5.2017