Sakkovaatimus

Jos kysymyksessä on rikos, josta poliisilla, tullimiehellä, rajamiehellä tai erätarkastajalla ei ole toimivaltaa määrätä sakkomääräyksellä sakkorangaistusta, mainittu valvontaa suorittava virkamies antaa epäillylle sakkovaatimuksen. Sakkovaatimus on annettava myös siinä tapauksessa, että epäillylle vaaditaan yksittäisestä teosta yli 20 päiväsakon rangaistusta. Sakkovaatimuksen johdosta asia siirtyy syyttäjän ratkaistavaksi. Poliisi tai muu valvontaa suorittava virkamies antaa sakkovaatimuksen myös silloin, kun epäilty on pyytänyt päiväsakon rahamäärän määräysperusteen muuttamista eli epäilty ja poliisi ovat eri mieltä sakon suuruuteen vaikuttavista epäillyn tuloista. Tällöin epäillyllä on mahdollisuus toimittaa syyttäjälle kirjallinen selvitys päiväsakon rahamäärään vaikuttavista seikoista kahden viikon kuluessa sakkovaatimuksen tiedoksiantamisesta. Sakkovaatimuksen perusteella syyttäjä ratkaisee asian rangaistusmääräyksellä.

Sakkovaatimuksen perusteella epäillyllä ei vielä ole maksuvelvollisuutta. Vaatimuksen tiedoksiannon yhteydessä hänelle annetaan kuitenkin tiliyhteystiedot, joiden perusteella hän voi harkintansa mukaan suorittaa vaatimuksessa tarkoitetun sakon ja muut seuraamukset ennakolta. Jos syyttäjä rangaistusmääräyksessä osittain tai kokonaan jättää määräämättä vaatimuksessa tarkoitetut seuraamukset, Oikeusrekisterikeskus palauttaa liikaa maksetun rahamäärän korkoineen.

 
Julkaistu 31.5.2017