Sakkomääräys

Sakkomääräys on poliisin toimivaltaan kuuluva ratkaisu, jolla voidaan määrätä rikkomuskohtaisesti enintään 20 päiväsakon suuruinen sakko tai yhteinen sakkorangaistus useammasta rikkomuksesta, sakon tai yhteisen sakon korotukset, menettämisseuraamus ja rikosuhrimaksu. Sakkomääräyksen voi antaa poliisin lisäksi tullimies, rajavartija tai erätarkastaja.

Sakkomääräyksellä määrätyt päiväsakot, sakon korotukset, menettämisseuraamukset ja rikosuhrimaksu pannaan täytäntöön kuin lainvoimainen tuomio. Seuraamukset on maksettava sakkomääräykselle merkittyyn eräpäivään mennessä. Maksettaessa on aina käytettävä viitenumeroa. Maksamattomista seuraamuksista Oikeusrekisterikeskus lähettää maksukehotuksen. Jos seuraamuksia ei makseta Oikeusrekisterikeskuksen lähettämällä maksukehotuksellakaan, ne siirtyvät ulosottoperintään.

Sakkomääräykseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti 30 päivän kuluessa määräyksen tiedoksiantamisesta sakkolomakkeella ilmoitettuun tekopaikan käräjäoikeuteen sakkomenettelylaissa määritellyin perustein. Valitus ei estä täytäntöönpanoa, ellei valituksen käsittelevä tuomioistuin ole määrännyt täytäntöönpanoa keskeytettäväksi. Jos sakkomääräys valituksen johdosta poistetaan, Oikeusrekisterikeskus palauttaa liikaa maksetun määrän korkoineen maksajalle.

 
Julkaistu 31.5.2017