Rikosvahinkokorvaus

Valtiokonttori voi maksaa hakemuksesta korvausta rikoksen uhrille.

Kun Valtiokonttori on päättänyt suorittaa rikosvahinkolain mukaan korvausta, siirtyy korvauksensaajan (uhrin) oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta vastuussa olevalta (rikoksentekijältä) valtiolle. Tämän valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen eli rikosvahinkosaamisen täytäntöönpanosta huolehtii sakon täytäntöönpanolain ja -asetuksen nojalla Oikeusrekisterikeskus.

Maksuvelvollisen kannalta kyse on velkojan vaihtumisesta. Oikeusrekisterikeskus lähettää maksuvelvolliselle maksukehotuskirjeen, jonka jälkeen korvausta ei saa enää suorittaa suoraan rikoksen uhrille vaan se on maksettava Oikeusrekisterikeskukselle.

 
Julkaistu 31.5.2017