Rangaistusvaatimus

Asia voidaan käsitellä sakkomenettelyssä vain, jos epäilty tunnustaa teon ja hyväksyy siitä määrättävän seuraamuksen sekä suostuu asian käsittelemiseen sakkomenettelylain mukaisessa järjestyksessä ja luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn. Sakotuksen yhteydessä epäillyltä tiedustellaan aina suostumusta ja suostumuksen antamista koskevat tiedot kirjataan sakkolomakkeeseen.

Jos epäilty ei anna suostumustaan asian käsittelemiseen sakkomenettelylain mukaisessa järjestyksessä, hänelle annetaan rangaistusvaatimus. Tiedoksiannon jälkeen epäillyllä on 30 päivää aikaa mahdollisuus muuttaa mieltään ja jälkikäteen suostua asian käsittelyyn sakkomenettelylain mukaisessa järjestyksessä. Suostumukseksi katsotaan, jos epäilty maksaa sakon tai rikesakon osittain tai kokonaan 30 päivän kuluessa tiedoksiantamisesta. Tällöin seuraamus vahvistetaan sakkomääräyksellä, rikesakkomääräyksellä tai rangaistusmääräyksellä. Näin vahvistettua sakkomääräystä tai rikesakkomääräystä ei anneta enää erikseen tiedoksi.

Jos rangaistusvaatimusta ei makseta 30 päivässä, asia siirretään käsiteltäväksi tavallisessa rikosprosesissa eli asia siirtyy esitutkintaan ja mahdollisesti syyteharkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn. Tuomioistuimen määräämä sakkorangaistus voidaan muuntaa vankeudeksi.

Rangaistusvaatimuksen saaneen epäillyn on ratkaistava, haluaako hän antaa maksamalla suostumuksensa asian käsittelyyn sakkomenettelylain mukaisessa järjestyksessä. Jos epäilty päättää antaa suostumuksensa maksamalla sakon tai rikesakon kokonaan tai osittain, maksettaessa on ehdottomasti käytettävä viitenumeroa, jotta tieto maksamalla annetusta suostumuksesta välittyy poliisille. Jos epäilty ei edelleenkään halua antaa suostumustaan, rangaistusvaatimusta ei pidä maksaa osaksikaan.

 
Julkaistu 31.5.2017