Rangaistusmääräys

Rangaistusmääräys on syyttäjän sakkovaatimuksen tai rangaistusvaatimuksen johdosta antama ratkaisu, jolla syyttäjä määrää sakkorangaistuksen , menettämisseuraamuksen ja rikosuhrimaksun.

Rangaistusmääräyksellä määrätyt päiväsakot, sakon korotukset, menettämisseuraamukset ja rikosuhrimaksu pannaan täytäntöön kuin lainvoimainen tuomio. Seuraamukset on maksettava rangaistusmääräykselle merkittyyn eräpäivään mennessä. Maksamattomista seuraamuksista Oikeusrekisterikeskus lähettää maksukehotuksen. Maksettaessa on aina käytettävä viitenumeroa. Jos seuraamuksia ei makseta Oikeusrekisterikeskuksen lähettämällä maksukehotuksellakaan, ne siirtyvät ulosottoperintään.

Rangaistusmääräykseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti 60 päivän kuluessa suostumuksen antamisesta ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa määräyksen antamisesta määräyksessä ilmoitettuun tekopaikan käräjäoikeuteen sakkomenettelylaissa määritellyin perustein. Valitus ei estä täytäntöönpanoa, ellei valituksen käsittelevä tuomioistuin ole määrännyt täytäntöönpanoa keskeytettäväksi. Jos rangaistusmääräys valituksen johdosta poistetaan, Oikeusrekisterikeskus palauttaa liikaa maksetun määrän korkoineen maksajalle.

 
Julkaistu 31.5.2017