Velkajärjestelyrekisteri

Yksityishenkilön velkajärjestely on tarkoitettu pysyvästi tai pitkäaikaisesti maksukyvyttömille ihmisille, joilla maksusopimukset eivät ole velkojien kanssa onnistuneet.

Rekisteriä ylläpidetään velallisen maksuohjelman toteuttamisen turvaamiseksi ja hänen maksukykynsä ylittävän vastaisen velkaantumisen estämiseksi, velkajärjestelyn myöntämisen edellytysten selvittämiseksi sekä tilasto- ja tutkimustoimintaa varten. Velkajärjestelyn voi saada Suomessa asuva henkilö tai pienyrittäjä.

Velkajärjestelyrekisteri on julkiseen käyttöön tarkoitettu henkilörekisteri, josta jokainen voi tilata maksutta otteita ja todistuksia.

Rekisteri sisältää voimassa olevat velkajärjestelyt.

Otteen voi tilata sekä suullisesti että kirjallisesti

Kirjallisesti tehty hakemus on vapaa muotoinen

Rekisteriotteiden tilaukset:

Postiosoite: PL 157, 13101 Hämeenlinna

Sähköposti: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi, korvaa lähettäessä (a) merkillä @

Puhelin: 029 56 65650, palveluaika klo 10.00 - 14.00

Tilauksessa tarvittavat tiedot:

  • Henkilön nimi, josta ote tilataan
  • Henkilötunnus tilauksen kohteesta
  • Otteen/todistuksen lähetystiedot
  • Tilaajan nimi ja puhelinnumero 
Julkaistu 26.6.2018