Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri

Rekisteri sisältää tiedot tuomareiden, esittelijöiden, tuomioistuinten asiantuntijajäsenten ja lautamiesten sidonnaisuuksista, tuomareille sekä esittelijöille ja valmistelijoille myönnetyistä sivutoimiluvista sekä sivutoimista maksetuista palkkioista, mikäli ne ylittävät 10 000 euroa vuodessa.

Tiedot sidonnaisuuksista ja sivutoimista ovat sekä julkisia että maksuttomia.

Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriä ylläpidetään Oikeusrekisterikeskuksessa, josta saa myös neuvontaa rekisterin käyttöä koskevissa teknisissä ongelmatilanteissa, puh. 029 56 65693, faksi 029 56 65700 ja sähköpostiosoite oikeusrekisterikeskus(a)om.fi

https://asiointi.oikeus.fi/karajaoikeus-rekisterit

Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä voi tilata myös virallisia otteita/todistuksia.

Ote/todistus maksaa 22,00 euroa.

Otteen voi tilata sekä suullisesti että kirjallisesti

Kirjallisesti tehty hakemus on vapaamuotoinen

Rekisteriotteiden tilaukset:

Postiosoite: PL 157, 13101 Hämeenlinna

Sähköposti: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi, korvaa lähettäessä (a) merkillä @

Puhelin: 029 56 65650, palveluaika klo 10.00 - 14.00

Tilauksessa tarvittavat tiedot:

  • Henkilön nimi, josta ote/todistus tilataan
  • Henkilötunnus tilauksen kohteesta (ei pakollinen)
  • Otteen/todistuksen lähetystiedot
  • Laskun lähetystiedot mahdollisine viitteineen
  • Tilaajan nimi ja osoite, mielellään myös puhelinnumero


Ote/todistus laskutetaan jälkikäteen.

Oikeusrekisterikeskuksen tili:
OP Yrityspankki Oyj
IBAN FI52 5000 0121 5024 61
SWIFT/BIC OKOYFIHH

Muista maksaessa viitenumero

 
Julkaistu 31.5.2017