Omien tietojen tarkastaminen

Jokaisella on salassapidon estämättä oikeus tarkastaa omat tietonsa myös rikosrekisteristä.

Kun rikosrekisteristä annetaan vastaus omien tietojen tarkastuspyyntöön, kirjallisesti annettavia tietoja ei vahvisteta allekirjoituksin eikä leimoin. Tiedot on tarkoitettu vain tarkastajan henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä ole tarkoitettu esitettäväksi eteenpäin esimerkiksi mainetodistuksena. Kun Oikeusrekisterikeskus vastaa tarkastusoikeuden nojalla tehtyyn kyselyyn, henkilölle annetaan kaikki hänestä rikosrekisterissä olevat tiedot tai ilmoitus siitä, että tietoja ei ole. .

Rikosrekisteriin merkityllä henkilöllä on lisäksi oikeus pyynnöstä saada tietää, kenelle ja mihin tarkoitukseen hänestä on annettu tietoja viimeisen vuoden aikana.

Omien tietojen tarkastaminen rikosrekisteristä onnistuu omakätisesti allekirjoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Pyyntöön tulee merkitä, että tiedot halutaan tarkastaa rikosrekisteristä. Lähetä allekirjoitettu hakemus osoitteeseen:

Oikeusrekisterikeskus

PL 157

13101 HÄMEENLINNA

Käsittelemme omien tietojen tarkastuspyynnöt kolmen kuukauden sisällä saapumisesta. Voit tutustua tarkastusoikeuteen tarkemmin tietosuojavaltuutetun sivuilla.

 
Julkaistu 5.6.2018