Eläintenpitokieltorekisteri

Eläintenpitokieltorekisteri on salassa pidettäviä tietoja sisältävä rekisteri, josta Oikeusrekisterikeskus voi antaa otteen, jos sen saaminen on perusteltua eläinsuojelun toteuttamiseksi tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Henkilö saa itseään koskevan otteen eläintenpitokieltorekisteristä esitettäväksi jalostusyhteisölle, joka kirjaa eläimiä kantakirjaan tai muuhun jalostusrekisteriin.

Eläintenpitokieltorekisterin ote maksaa 22,00 euroa ja sen voi tilata vain kirjallisesti.

Hakemus on vapaamuotoinen

Rekisteriotteiden tilaukset:

Postiosoite: PL 157, 13101 Hämeenlinna

Sähköposti: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi, korvaa lähettäessä (a) merkillä @

Sisältää tiedot tuomituista eläintenpitokielloista.

tilauksessa tarvittavat tiedot:

  • Henkilön nimi, josta ote tilataan
  • Henkilötunnus tilauksen kohteesta
  • Otteen käyttötarkoitus
  • Otteen/todistuksen lähetystiedot
  • Laskun lähetystiedot mahdollisine viitteineen
  • Tilaajan nimi ja osoite, mielellään myös puhelinnumero
  • Postilla tulleessa hakemuksessa oltava allekirjoitus
  • Sähköisesti tullut hakemus tultava sähköpostiosoitteesta, josta ilmenee tilaajan nimi

Ote/todistus laskutetaan jälkikäteen.

Oikeusrekisterikeskuksen tili:
OP Yrityspankki Oyj
IBAN FI52 5000 0121 5024 61
SWIFT/BIC OKOYFIHH

Muista maksaessa viitenumero

 
Julkaistu 13.2.2018