Rekisterit

Oikeusrekisterikeskus ylläpitää rikosrekisteriä sekä konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriä, liiketoimintakieltorekisteriä, velkajärjestelyrekisteriä ja eläintenpitokieltorekisteriä (yksityisoikeudellisest rekisterit).

Tietojen luovuttaminen rikosrekisteristä ja eläintepitokietorekisteristä on lailla säädeltyä. Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri, liiketoimintakieltorekisteri ja velkajärjestelyrekisteri ovat julkisia rekistereitä, joista jokaisella on oikeus saada tietoa.

 
Julkaistu 26.6.2018